Een wereldprimeur: het dubbele wonder

Het Dubbele Wonder is het eerste beeldhouwwerk van het project "Eén gemeente, één beeldhouwwerk" ten gunste van inclusieve kunst in de stedelijke ruimte.

Het Dubbele Wonder is een 4 meter hoog beeldhouwwerk dat zich bevindt in het Vijverspark in Anderlecht. Dit ijzeren beeldhouwwerk is het eerste van het project "Een gemeente, een beeldhouwwerk" dat tot doel heeft in de Belgische gemeenten beeldhouwwerken te bouwen ten voordele van gehandicapten.

In het verlengde van onze Chais'Art-activiteiten gebruikt dit project kunst om handicaps te demystifiëren, het publiek bewust te maken en een debat op gang te brengen. We hebben al tentoonstellingen, boeken en kunst gemaakt, maar deze keer streven we naar een permanent en solide project om onze boodschappen over te brengen. Beeldhouwwerken zullen ons in staat stellen handicaps zichtbaar te maken en een "geldige" plaats te geven aan gehandicapten in de openbare ruimte. Zij zullen een symbool van insluiting zijn. De beelden zullen in elke gemeente anders zijn, om verschillende thema's aan te snijden en het unieke karakter van elke gemeente te garanderen.

Aanvankelijk zou het beeld op de vijver zelf worden geplaatst, vandaar de naam "Dubbele Wonder": een wandelaar die loopt is al een wonder, maar een wandelaar op het water is een dubbel wonder. Helaas konden wij niet de nodige bouwvergunning krijgen om het daar te plaatsen, noch de middelen om de installatie voor te bereiden. De 4 meter hoge sculptuur werd daarom in mei 2021 aan de oever van het park geplaatst. Het symboliseert de wil om vooruit te gaan naar een meer inclusieve samenleving waarin iedereen een plaats heeft. Het geeft ook uitdrukking aan de aanvaarding van het verschil en het rekening houden met het verschil in het gemeenschappelijk beleid.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de gemeente Anderlecht, Equal.brussels en Escale du Nord.
Wij hebben momenteel beeldhouwprojecten voor de gemeenten Brussel-Stad, Sint-Pieters-Woluwe en Koekelberg. Wij willen het project uitbreiden tot zoveel mogelijk gemeenten, zodat het een erkend symbool van inclusie wordt en wij willen met de gemeenten samenwerken om hen nog inclusiever te maken.

Een crowdfunding is beschikbaar tot 6 juni 2021 om ons te steunen. Als u aan het project wilt deelnemen, is hier de link: https://lab.cap48.be/projects/sculptures-inclusion

Laten we hoogte geven aan onze waarden! En zoals dit beeld uitdrukt, samen zal het lukken!

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=5w0e2JG9pec