Naar inhoud

3 m draagbare opritten, glijdend

Verwijderbare hellende vlakken die een beperkte ruimte tussen twee niveaus overbruggen.


VOOR WIE IS HET?
Erkende gehandicapten die een draagbare helling nodig hebben voor het gebruik van een kar of scooter.

WAT
Het bedrag van de tussenkomst van AViQ is beperkt tot :
Draagbare oprijplaten van 3 m, glijdend 900,00 EUR plus BTW.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De aanvrager gebruikt een kar of scooter waarvoor de zorg- en compensatieverzekering werd afgesloten.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of 5 jaar in Franstalig Wallonië hebben gewoond;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 3.10.5. van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ