Naar inhoud

Actie 15: Een nieuwsbrief voor personeelszaken en andere belanghebbenden?

Door de maatregelen op dit gebied rechtstreeks door te geven aan aanwervingsmanagers binnen bedrijven, kunnen zij op de hoogte blijven van de wetgeving en begrijpen hoe zij deze in hun bedrijf moeten toepassen.


Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. De actie betreft hier overheidsinstellingen, die door hun wetgevende en administratieve bevoegdheden een unieke rol in de samenleving spelen. Zij kunnen de integratie op de arbeidsmarkt beïnvloeden door een alomvattende strategie te volgen. In dit geval door een nieuwsbrief op te zetten voor HR van bedrijven en iedereen die geïnteresseerd is in het thema handicap en werkgelegenheid.