Naar inhoud

Actie 41: Een tabblad "Diversiteit" opnemen op de homepage van de bedrijfswebsite

Het is belangrijk dat werkgevers hun gehandicaptenbeleid duidelijk toegankelijk maken.


Dit helpt om hun belanghebbenden bewust te maken, om mensen met een beperking te helpen bij het overwegen van mogelijke werkgelegenheid, of om aan te tonen dat meer integratie op de arbeidsmarkt moet worden bevorderd.

Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever door middel van concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers een tabblad "handicap en werkgelegenheid" integreren in de "homepage" van de bedrijfswebsite om hun bedrijf inclusiever te maken.