Naar inhoud

Actie 44: Welk beleid is er om de werkgelegenheid voor gehandicapten in goede banen te leiden?

Duidelijke communicatie over de gehandicaptenpraktijken van de werkgever kan de integratie van gehandicapten vergemakkelijken en de betrokkenheid van alle leden van het bedrijf bevorderen.


Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever door middel van concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers meedelen welk beleid zij voeren om de tewerkstelling van mensen met een handicap in goede banen te leiden en zo hun bedrijf inclusiever te maken.