Naar inhoud

Actie 45: Personeel mobiliseren om zich te blijven inzetten

De onderneming zal de deelname van haar personeel aan dit evenement aanmoedigen, waarbij werknemers die dat wensen een werkzoekende gehandicapte welkom heten en bij hun werkdag betrekken.

Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever via concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers het personeel mobiliseren om het engagement voor duoday vol te houden om hun bedrijf inclusiever te maken.