Naar inhoud

Actie 49: Analyse van de kwaliteit van de dienstverlening en evaluatie van de steun voor personen me

Er bestaan verschillende methoden om ondersteunende diensten te beoordelen. Zij vullen elkaar aan en het gecombineerde gebruik ervan geeft een geldig beeld van de beoogde, waargenomen en ervaren situatie.


De methoden voor de beoordeling van ondersteunende diensten zijn complementair, en het gecombineerde gebruik ervan levert een valide beeld op van de beoogde, waargenomen en ervaren situatie.
Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever door middel van concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers de kwaliteit van de dienstverlening analyseren en de ondersteuning van gehandicapten evalueren om hun bedrijf inclusiever te maken.