Naar inhoud

Actie 51: Bewustmaking en opleiding van CIS-projectbeheerders op het gebied van digitale toegankelij

Het doel is een gehandicaptencomponent op te nemen in de CIS-opleidingen en de CIS-projectmanagers te informeren over de bijstand die voor hen beschikbaar is.


Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-het openen van de deuren, waardoor de werkgever via concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers dus het bewustzijn vergroten en CIS-projectmanagers opleiden in digitale toegankelijkheid om hun bedrijf inclusiever te maken.