Naar inhoud

Actie 57: Rekening houden met toegankelijkheidsbehoeften bij de digitale transformatie van het bedri

Het doel is om bij nieuwe digitale instrumenten of diensten rekening te houden met de specifieke toegankelijkheidsverwachtingen van personeel met een beperking.


Daartoe zal ook de gebruikersgroep worden geraadpleegd die is opgericht om de toegankelijkheid van websites, mobiele toepassingen en software te verbeteren.
Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. De actie betreft hier werkgevers, die een procedure kunnen volgen op basis van drie stappen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever door middel van concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers rekening houden met toegankelijkheidsbehoeften als onderdeel van de digitale transformatie van het bedrijf om hun bedrijf inclusiever te maken.