Naar inhoud

Actie 62: Monitoring van het strategisch plan opzetten

De doelstellingen van het strategisch plan moeten regelmatig worden gecontroleerd.


Deze maatregelen moeten vervolgens in het scorebord worden opgenomen. Deze procedure garandeert de continue uitvoering van de integratiestrategie.
Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Opening van de deuren, waardoor de werkgever door middel van concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers het strategische plan volgen om hun bedrijf inclusiever te maken.