Naar inhoud

Actie 68: Opstellen van een inclusief bedrijfsbeleidsdocument

Het bedrijf kan twee soorten aanpak hanteren voor het aanwerven van mensen met een beperking: reactief of proactief.


Een bedrijf dat voor de meer effectieve, proactieve aanpak kiest, kan de inclusieve praktijken die het heeft aangenomen, illustreren met een uitgebreid document.
Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever door middel van concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers een inclusief bedrijfsbeleidsdocument opstellen om hun bedrijf inclusiever te maken.