Naar inhoud

Actie 7: Samenwerking tussen valide en PMR's: een einde aan het stigma?

Een obstakel voor het succes van integratiebeleid is de afstand tussen de zogenaamde "valide" en gehandicapten.

Deze afstand is het gevolg van ongemak, schuldgevoel of stereotypen waardoor het grote publiek zich niet dicht bij gehandicapten voelt. Het vergemakkelijken van de samenwerking tussen deze twee groepen is derhalve een sleutel tot succesvolle integratiemaatregelen.

Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om overheidsinstellingen, die door hun wetgevende en bestuurlijke bevoegdheden een unieke rol in de samenleving spelen.

Ze kunnen de integratie op de arbeidsmarkt beïnvloeden door een alomvattende strategie te volgen, in dit geval door meer bekendheid te geven aan het harmonieus samenleven van PVM's met valide mensen en door een einde te maken aan stigmatisering.