Naar inhoud

Actie 77: Vereenvoudigen en versnellen van de toegang tot ondersteuning en diensten na aanpassing

Deze maatregel houdt in dat gehandicapten gemakkelijker toegang krijgen tot arbeidsbemiddeling en ondersteunende diensten.


Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. De actie betreft hier werkgevers, die een procedure kunnen volgen op basis van drie stappen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever via concrete acties het integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers de toegang tot ondersteunings- en huisvestingsdiensten vereenvoudigen en versnellen om hun bedrijf inclusiever te maken.