Naar inhoud

Actie 81: Begrotingsmiddelen voor planning en ondersteuning?

Een aanzienlijke toename van de behoefte aan steun en compensatie versterkt de noodzaak om de beschikbare middelen en het gebruik ervan te controleren.


Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. De actie betreft hier werkgevers, die een procedure kunnen volgen op basis van drie stappen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever via concrete acties het integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers het gebruik van budgettaire middelen voor huisvesting en ondersteuning optimaliseren om hun bedrijf inclusiever te maken.