Naar inhoud

Blijkt: jaarlijkse besparing van meer dan 4 miljoen €

Meer dan twee jaar geleden heeft de Vlaamse Regering besloten om met het Mozaïekbesluit 5 van 5 maart 2021 de persoonsvolgende budgetten van mensen met een handicap die op 1 januari 2021 op de wachtlijst stonden, te "actualiseren" op het moment dat deze budgetten daadwerkelijk aan hen worden verstrekt.

Deze actualisering heeft geleidelijk effect op de uitgaven van het VAPH voor persoonsvolgende budgetten, naarmate de toegewezen persoonsvolgende budgetten of verhogingen ervan als gevolg van herziening, daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld.

De actualisering is geen budgettair neutrale operatie, maar leidt tot een jaarlijkse besparing. De impact van de actualisering van de persoonsvolgende budgetten die in 2021 werden toegekend, wordt geschat op een jaarlijkse besparing van meer dan 4.250.000 € in 2022 en meer dan 4.500.000 € in 2023, volgens een nieuwe studienota van Jos Huys.

Voor meer informatie klik hier.