Naar inhoud

Draagbare videocamera aangesloten op de computer

Een op de computer aangesloten draagbaar apparaat waarmee u kranten of tijdschriften kunt lezen, foto's van bijvoorbeeld uw (klein)kinderen kunt bekijken, brieven kunt schrijven of uw hobby kunt uitoefenen.


VOOR WIE
De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) met lezen.

WAT
Het bedrag van de AViQ-interventie is beperkt tot :
Draagbare videocamera aangesloten op de computer: EUR 2.795,00 plus BTW.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) met lezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of 5 jaar in Franstalig Wallonië wonen ;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 4.2 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ