Naar inhoud

Etiketlezer, inclusief extra etiketten

Een lezer die voorwerpen zoals kleding, voedsel, medicijnen, cd's, enz. herkent, die vooraf gelabeld zijn.


VOOR WIE
De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) met lezen.

WAT
Etikettenlezer, inclusief extra etiketten :
EUR 217,00 plus BTW.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) met lezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of 5 jaar in Franstalig Wallonië hebben gewoond ;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 4.2 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ