Naar inhoud

Festival Regards Croisés

Een handicap staat talent niet in de weg. Regards Croisés is het eerste korte filmfestival "Trades and Disabilities".

Dit Festival werd in 2009 opgericht op initiatief van de vereniging Hippocampe en brengt al een groot aantal publieke en particuliere actoren samen die dezelfde waarden delen. Het Festival Regards Croisés draagt bij tot de bevordering van het gehandicaptenbeleid, maar ook tot de uitwisseling van expertise via films waarin de deelnemers aan het Festival in maximaal 6 minuten op een grappige, onconventionele of serieuze manier uiting geven aan hun leven op het werk.

Het principe
De wedstrijd staat open voor alle mensen met een handicap die werken of gewerkt hebben in een beschutte omgeving of in een gewone omgeving, maar ook voor bedrijfsfilms. Een prejury selecteert de beste films die in één van de verschillende categorieën worden ingedeeld. De jury van het festival bestaat uit professionals op het gebied van beeld, film, televisie, kunst en cultuur en uit vertegenwoordigers van mensen met een handicap.

Het doel is
> De manier waarop bedrijven tegen handicaps aankijken helpen veranderen.
> Laten zien dat anders zijn een bron van rijkdom is voor het bedrijf.
> Aantonen dat "een handicap talent niet in de weg staat".