Naar inhoud

Financiële steun voor een faxapparaat

Een fax is een gescand document dat via een telefoonverbinding wordt verzonden en vervolgens door een ontvangend apparaat wordt afgedrukt.

VOOR WIE?
Mensen met een erkende beperking die ernstige problemen hebben met het onderhouden en gebruiken van communicatiemiddelen en/of -technieken.

WAT
Een financiële tussenkomst van de AVIQ die beperkt is tot : 80,00 EUR plus BTW voor de aanschaf van een faxapparaat.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- Belg zijn of gelijkgesteld zijn met een Belg of 5 jaar onafgebroken in Franstalig Wallonië wonen;
- Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.


SPECIFIEKE VOORWAARDEN
De aanvrager moet ernstige moeilijkheden hebben (minimum kwalificatiecode 3) om te converseren en communicatietoestellen en/of -technieken te gebruiken.

JURIDISCHE VERWIJZINGEN
Bijlage 82, punt 4.5 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot individuele integratiehulp.

WIE CONTACT OPNEMEN
Uw gewestelijk AVIQ-kantoor.