Naar inhoud

Garagedeurautomaat (18.21)

De motorisering van een overhangende garagedeur (die aan de buitenkant niet overhangt) maakt het mogelijk een deur automatisch te openen door middel van contact- of contactloze apparaten.

WIE
De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) met het gebruik van handen en armen en/of met lopen.

WAT
Het bedrag van de AViQ-interventie is beperkt tot : Motorisering van een sectionaalpoort 752,00 euro plus BTW.

VOORWAARDEN
- De aanvrager gebruikt een kleine auto of scooter waarvoor de verplichte zorgverzekering is betaald;
- De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) bij het gebruik van zijn handen en armen en/of bij het lopen;
- Voor de motorisering van de garagedeur moet de aanvrager de bestuurder van de auto zijn; als hij dat niet is, moet de garage voor hem de enige mogelijke toegang tot de woning zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of al 5 jaar in Franstalig Wallonië wonen;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 3.2. van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ