Naar inhoud

Geleidehond.

Een geleidehond is een hond die ontworpen is om een persoon die aan blindheid of een ernstige visuele handicap lijdt, te begeleiden, zodat deze meer onafhankelijkheid, comfort en veiligheid in zijn dagelijks leven krijgt.

VOOR WIE IS HET?
Blinden en slechtzienden kunnen baat hebben bij een geleidehond.

WAT
Het AViQ kent een vast bedrag van 5.000,00 euro V.A.T. toe voor de aanschaf en opleiding van de hond en voor de opleiding van de aanvrager.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) om zich op verschillende plaatsen te verplaatsen. De moeilijkheden zijn het gevolg van een verminderde visuele functie.
- De geleidehond moet worden verstrekt door een instructeur of vereniging die door het AViQ of de minister is erkend volgens de criteria van artikel 822.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of vijf jaar in Franstalig Wallonië hebben gewoond ;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE VERWIJZINGEN
Bijlage 82, punt 2.14. van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ