Naar inhoud

Het inclusieve onderwijs

Een reportage van Pano 'Het inclusieve onderwijs'

In Vlaanderen zitten meer dan 50.000 leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Dat is historisch zo gegroeid. Een hoog cijfer, vergeleken met de ons omringende landen. Maar wat als je als ouder je kind met een beperking naar een gewone school wilt sturen? Pano onderzoekt wat de obstakels zijn. En hoe wij vandaag kinderen met een beperking in het gewone onderwijs proberen te integreren. 

"Soms kreeg ik het gevoel van ja, ik als mama wil inclusie, dan gaan we haar vragen om dat mee op te lossen, dat lukt natuurlijk niet", zegt Samira. Ze is moeder van Rayan, die het syndroom van Down heeft. Les volgen op een reguliere school bleek zeer moeilijk. Het verhaal van Samira is helaas niet uniek. Nogal wat ouders van een kind met een beperking worden geweigerd op scholen of krijgen niet de juiste hulp.

 Ook voor scholen en leerkrachten is het vaak een moeilijke puzzel om inclusief onderwijs te doen slagen. Pano gaat dieper in op deze bijzonder complexe problematiek. Daarvoor trok onze ploeg ook naar Portugal, waar buitengewoon onderwijs zo goed als niet bestaat. En dichter bij huis, naar Wemmel. Waar 2 directeurs met de oprichting van een inclusiecampus buitengewoon en gewoon onderwijs hand in hand willen laten gaan, maar dat loopt administratief niet makkelijk.

Om de reportage te zien klik hier