Naar inhoud

Laptop

De AVIQ kan mensen met een beperking financieel ondersteunen bij de aanschaf van een laptop.


VOOR WIE
De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden met het onderhouden en gebruiken van communicatiemiddelen en/of -technieken.

WAT
Het bedrag van de AViQ-interventie is beperkt tot : Laptop: 500,00 euro plus btw, waarvan 50,00 euro plus btw voor printer, scanner, printer/scanner

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) bij het voeren van gesprekken en het gebruik van communicatiemiddelen en/of -technieken.
- De aanvrager moet dit rechtvaardigen door gebruik op de school. Aanvragers jonger dan 25 jaar die niet langer leerplichtig zijn, moeten een door de Federatie Wallonië-Brussel erkend attest van deelname aan het gewoon hoger onderwijs voorleggen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of 5 jaar in Franstalig Wallonië wonen
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient;

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 4.5 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ