Naar inhoud

Normen: Aangepaste doucheruimte

Uittreksel uit de gids voor het ontwerpen van een toegankelijk gebouw

Hoe creëer je een geschikte doucheruimte?
Enkele verklaringen :

 • De deur opent naar de buitenkant van de kamer.
  Dit maakt het mogelijk hulp te bieden in geval van nood (val, ziekte, enz.) zonder het risico de te redden persoon te raken bij het openen van de deur. Daarom is het ook noodzakelijk dat de deur van buiten de kamer kan worden ontgrendeld en dat er een alarmsysteem is dat vanaf de grond toegankelijk is.

 • De deur heeft een minimale vrije ruimte van 85 cm. In een structurele opening van ten minste 100 cm moet dus een deurblad van ten minste 93 cm worden aangebracht. Aan beide zijden van de deur moet de 50 cm wand in het verlengde van de handgreep vrij zijn van obstakels en/of apparatuur, met uitzondering van de kamerschakelaar.

 • De transfer- en draaizones moeten vrij zijn van obstakels en/of apparatuur.

 • Aan weerszijden van de deur, voor elke transferzone en voor elke uitrusting (wastafel, kapstok, schakelaars...) zijn er rotatiezones (minimumdiameter 150 cm).

 • Hierdoor kunnen ze van voren worden gebruikt. Profielpositionering is alleen toegestaan voor onmiddellijke handelingen.

 • De transfer- en rotatiezones kunnen elkaar overlappen.

 • De breedte van een van de transferzones ligt in het verlengde van de deur.

 • Om het aantal vereiste manoeuvres te beperken.

 • Er is een transferzone van minimaal 135 cm breed vanaf de as van het douchezitje. Deze heeft een minimale diepte van 130 cm.

 • Dit is essentieel voor het overstappen op de douchestoel en het parkeren van de rolstoel buiten de douche, terwijl de rolstoel op een zijdelingse afstand van de douchestoel blijft om hem daarna te kunnen pakken. Voor douches is het niet mogelijk een dubbele transferzone te voorzien, aangezien het armatuur zich altijd aan de wand loodrecht op de douchestoel moet bevinden. Als het gebouw meer dan één douche heeft, is het de moeite waard de kant van de transferzone af te wisselen.

 • Als er een toilet is, is er ook een transferruimte nodig op ten minste 110 cm van de hartlijn van het toilet. De transferruimte voor douche en toilet kan worden gedeeld. De diepte van de transferruimte moet ten minste 130 cm bedragen.

 • De douche moet vlak zijn (geen treden of trapjes) en de helling die nodig is om het water af te voeren mag niet meer dan 2% bedragen.

 • Als er een wastafel aanwezig is, moet de as daarvan zich ten minste 50 cm van een muur of andere apparatuur bevinden. Hij moet ten minste 60 cm breed en diep zijn.

 • Het kan nodig zijn de wanden bij de bevestigingen voor de verschillende apparatuur te versterken.

 • Om bestand te zijn tegen de belastingen van de verplaatsingen.