Onzichtbare handicaps: een gids voor werkgevers in de publieke sector.

Eind juni heeft het FIPHFP een gids gepubliceerd voor mensen die mensen met een onzichtbare handicap begeleiden.

Er zijn veel mensen met een handicap die "onzichtbaar" blijven en die vaak erg lijden. De door het Fonds voor de integratie van gehandicapten in het ambtenarenapparaat is georganiseerd rond 4 hoofdtypen reacties:

Identificeer de mensen, om ze steun te bieden.
Organiseer een luisterend oor (bedrijfsarts, gehandicaptenreferent/correspondent of zelfs medewerker van de sociale dienst).
Communiceren over alle wettelijke bepalingen (deeltijdwerk, telewerken, flexibele werktijden).
Maak gebruik van de ondersteunende systemen voor mensen met een handicap.