Naar inhoud

Open brief aan minister Crevits

In zijn open brief op www.dewereldmorgen.be roept Herman Hillen minister Crevits op om het experiment met deelbudgetten tot een goed einde te brengen. Hij benadrukt dat hij, net als vele anderen, slechts de helft van het beloofde persoonsvolgend budget heeft ontvangen. Herman, die al zes jaar in een rusthuis verblijft vanwege een ongelukkige val, stelt dat het vinden van een betaalbare woning zonder budget voor ondersteuning zinloos is. Het halve budget dekt niet zijn dringendste behoeften en maakt het onmogelijk om het rusthuis te verlaten. Hij wijst erop dat als budgethouder hij niet kan afdwingen dat het rusthuis de zorgkosten door het persoonsvolgend budget laat dekken. Herman wordt gevraagd deel te nemen aan een onderzoek naar het experiment, maar hij herhaalt zijn behoefte aan het volledige budget en vraagt minister Crevits om haar verantwoordelijkheid te nemen. Hij roept haar ook op om het experiment voor de verkiezingen af te ronden en wijst op het belang van het waarborgen van het recht op ondersteuning voor alle mensen met een erkenning van hun budget. Herman bekritiseert de normalisatie van wachtlijsten en halve budgetten en waarschuwt voor een neerwaartse spiraal waarin een kwart van de benodigde middelen als normaal wordt beschouwd. Hij benadrukt dat België een rijk land is en dat het schenden van de mensenrechten van personen met een handicap onaanvaardbaar is. De volledige open brief aan minister Crevits met de titel "Met een half ondersteuningsbudget geraak ik nergens" is beschikbaar op www.dewereldmorgen.be.