Naar inhoud

Persoonlijke assistentie voor meer inclusie

De Gazet van 't Budget heeft een artikel gewijd aan het Manifest Persoonlijke Assistentie

GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor gelijke rechten en kansen voor mensen met een handicap en streeft naar een inclusieve samenleving. In 2021 publiceerde GRIP het manifest over het recht op persoonlijke assistentie. Lien Van de Wiel van absoluut vzw en Katrijn Ruts van GRIP leggen uit wat inclusie betekent en waarom het manifest belangrijk is.

Inclusie betekent gelijke keuzemogelijkheden en deelname aan de samenleving voor iedereen. Volgens Artikel 19 van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap hebben mensen het recht op zelfstandig wonen en deelname aan de maatschappij. Inclusie betekent niet dat iemand zonder hulp moet kunnen leven, integendeel. Personen met een handicap hebben recht op de nodige ondersteuning om hun rechten uit te oefenen. GRIP streeft naar een samenleving die zich meer aanpast aan personen met een handicap.

Het manifest is belangrijk omdat het dertien mogelijke hefbomen bevat om het recht op persoonlijke assistentie te realiseren. Het doel is om meer bekendheid en bewustzijn te creëren over het belang van persoonlijke assistentie.

Persoonlijke assistentie is de individuele ondersteuning die iemand met een handicap ontvangt van een assistent om zelfstandig te kunnen leven in de samenleving. De persoon met een handicap moet kunnen beslissen wie de assistent is, welke ondersteuning hij of zij krijgt, waar en wanneer de ondersteuning plaatsvindt en onder welke vorm. Persoonlijke assistentie kan variëren van een assistent die een kind met een handicap ondersteunt in de klas tot twee personen met een handicap die ervoor kiezen om met één begeleider te gaan zwemmen. Het belangrijkste is dat de persoon met een handicap zelf kan kiezen en dat zijn of haar levenskwaliteit verbetert.

Er bestaan terughoudendheden rond persoonlijke assistentie. Mensen kunnen worden afgeschrikt door de administratieve lasten en de onzekerheid die het met zich meebrengt. Het vinden van een geschikte assistent en onvoorziene omstandigheden zoals ziekte en ontslag kunnen ook zorgen veroorzaken. Om hiermee om te gaan, wordt aanbevolen om een deel van het budget opzij te zetten voor noodgevallen en gebruik te maken van meerdere ondersteuningsbronnen. Het verminderen van de administratieve lasten kan bijvoorbeeld worden bereikt door samen te werken met een interimkantoor. Bovendien bestaan er nog veel vooroordelen en onbekendheid over persoonlijke assistentie, wat kan leiden tot het missen van potentiële goede assistenten.

Persoonlijke assistentie is niet de enige weg naar inclusie, maar het kan wel een belangrijk middel zijn om een waardig en zelfstandig leven te leiden. Mensen met structurele ondersteuningsbehoeften mogen niet volledig afhankelijk zijn van familie, vrienden en vrijwilligers. Andere belangrijke aspecten van inclusie zijn integrale toegankelijkheid en een persoonsgerichte benadering waarbij de focus niet ligt op de handicap zelf, maar op de persoon als individu. Iedereen is uniek en evenwaardig als mens.

Voor meer informatie klik hier.