Specifieke cursussen voor het aanleren of beoordelen van de rijvaardigheid

Criteria voor ondersteunende maatregelen bij opneming in PHARE

Medische aandoeningen

Op basis van het medisch dossier moet de persoon :
- ofwel een stoornis die de noodzaak van extra rijlessen voor een motorvoertuig rechtvaardigt ;
- of een stoornis die de aanpassing van het voertuig rechtvaardigt, waardoor extra cursussen voor het besturen van het voertuig nodig zijn.

Administratieve vereisten

De aanvraag moet vergezeld gaan van de volgende documenten
- een gedetailleerde schatting ;
- een gemotiveerd attest, opgesteld door een gespecialiseerde arts
- een verslag van het Belgisch Centrum voor Wegaanpassing voor Gehandicapte Automobilisten (C.A.R.A.);
- een getuigschrift van een erkende rijschool waarin het aantal vereiste lesuren is vermeld.

Speciale voorwaarde

De cursussen moeten gericht zijn op :
- of om de rijgeschiktheid te bepalen;
- of voor een specifieke opleiding voor het besturen van een motorvoertuig waarbij gebruik wordt gemaakt van de in punt 4.5.1 genoemde aanpassingen.

Details

Het maximum aantal uren is ingesteld op :
- 15 uur voor het bepalen van de rijvaardigheid ;
- 15 uur voor het specifiek leren besturen van een motorvoertuig.

Het verzoek kan niet worden verlengd.

Tussenkomst in de kosten beperkt tot

Interventie per uur 40 euro