Naar inhoud

Toedienen van medische zorgen op school

Wie mag op school medische zorg verlenen?

Sommige kinderen hebben medische zorg nodig tijdens schooltijd. In principe zou de school hiervoor een bevoegd gezondheidszorgbeoefenaar moeten inschakelen, zoals een verpleegkundige of zorgkundige. Maar dit is niet altijd mogelijk, en ouders, grootouders, vrijwilligers, enzovoort nemen soms de taak over.

Er is een wetsontwerp over de "bekwame helper" goedgekeurd door de federale regering op vrijdag 24 maart 2023. Een bekwame helper is iemand die zelf geen verpleegkundige is, maar die in het kader van zijn of haar beroep of een vrijwillige activiteit een of meerdere verpleegkundige handelingen mag verrichten. De behandelende arts of verpleegkundige moet altijd toestemming geven en bepaalt wat de bekwame helper precies mag doen.

Onderwijspersoneel zal na een opleiding of via een algemene instructie bepaalde medische handelingen mogen uitvoeren. Er zijn voorbeelden gegeven van leerkrachten die kunnen optreden als bekwame helper, zoals het toedienen van medicijnen voor ADHD of insuline voor diabetes type 1. De wetgeving van de bekwame helper zal naar verwachting in september 2023 van kracht worden.

Voor meer informatie klik hier.