Ukkel verwelkomt een Chais'Art sculptuur!

Deze xxx, de inhuldiging van onze nieuwe sculptuur "Chais'Art met haast" in Ukkel.

Deze xxx hebben we het genoegen om onze nieuwe sculptuur "Chais'Art met haast" in Ukkel in te huldigen!
Deze nieuwe sculptuur maakt deel uit van het project "Eén stad, één beeld". Dit project wil de handicap demystificeren door haar een zichtbare plaats te geven in de stedelijke ruimte.
Dit initiatief wordt geleid door Cléon Angelon en ondersteund door Bénédicte Gastout en Eric Mercenier.

Dit initiatief wordt geleid door Cléon Angelon, oprichtster van de vzw Autonomia, en gesteund door Bénédicte Gastout, schilderes, en Eric Mercenier, ijzerwerker.

Het is ook dankzij de steun van onze sponsors Cap48, een organisatie die sensibiliseert en giften inzamelt om projecten in verband met de integratie van personen met een handicap te financieren, en equal.brussels, een administratie die ijvert voor gelijke kansen voor alle inwoners van het Brussels Gewest, dat dit project leeft. 

Een race voor inclusie

Dit drie meter hoge werk symboliseert de wedloop naar inclusie van mensen met een handicap en de inspanningen die zij moeten leveren om zich aan te passen aan een samenleving die niet altijd inclusief is.