Naar inhoud

Wachtlijst personen met een handicap afgenomen, stijging persoonsvolgende budgetten

Het aantal personen met een handicap dat wacht op meer ondersteuning is in 2021 afgenomen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Die daling is vooral toe te schrijven aan de sterke stijging op het vlak van persoonsvolgende budgetten. Eind december 2021 ondersteunde het VAPH 27.266 personen met een handicap op die manier. Een jaar eerder waren dat er nog 25.399. In 2021 werden 4.026 nieuwe persoonlijke budgetten ter beschikking gesteld. Ook dat is een fikse stijging in vergelijking met een jaar eerder, toen het om 2.825 nieuwe persoonlijke budgetten ging. In 56 procent van de gevallen ging het om nieuwe budgethouders. In de overige gevallen ging het om personen die al over een persoonsvolgend budget beschikten. Het gaat dan meestal om een verhoging van het budget of de vervanging van een tijdelijk budget door een definitieve terbeschikkingstelling.

Het VAPH schrijft de stijging toe aan het Zorginvesteringsplan en de investering van 107 miljoen euro om deze legislatuur alle vragen in de hoogste prioriteitengroep perspectief te bieden op een persoonsvolgend budget. De wachtenden situeren zich dan ook hoofdzakelijk in prioriteitengroep 2 (5.034 personen) en 3 (10.590 personen).

Ook het aantal minderjarigen dat werd ondersteund nam in 2021 toe. Het afgelopen jaar ontvingen 1.522 minderjarigen een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Dat is een stijging van net geen 35 procent. Het jaar voordien waren er dan nog 1.129.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits reageert tevreden. “Dankzij de grote investeringen van de Vlaamse regering zijn we er voor het eerst in geslaagd om alle mensen met de hoogste zorgnoden perspectief te geven op ondersteuning. Tot 2021 hebben zij een budget ontvangen, de anderen binnen deze groep kunnen dat binnen de 18 maanden na hun aanvraag verwachten. We konden ook meer persoonlijke-assistentiebudgetten toekennen. Maar het werk is nog niet klaar, ook de andere prioriteitengroepen willen we perspectief bieden.”

In het totaal ondersteunde het VAPH in 2021 102.438 mensen. Iets minder dan de helft (45.836 personen) maakte gebruik van tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, zoals een trap- of tillift of een blindengeleidehond. Een kwart (28.360 personen) deed een beroep op rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat is beperkte, laagdrempelige ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor volwassenen of minderjarigen die af en toe hulp nodig hebben.