Webipairs 11 : Sport

In onze elfde Webipairs hebben we de kwestie sport en handicap besproken. Opnieuw hebben wij besloten samen te werken met de deelnemers door samen openingen voor sport te creëren.

In onze elfde Webipairs hebben we de kwestie sport en handicap besproken. Opnieuw hebben wij besloten om met de deelnemers samen te werken door samen openingen voor sport te creëren. De uitwisseling was vruchtbaar dankzij de collectieve intelligentie!

De discussie werd georganiseerd langs de volgende zes lijnen:
  • Presentatie van Autonomia
  • Inleiding
  • Ronde van de tafel
  • Het pad van de gebruiker
  • Hoe kom je erachter?
  • Uw ervaringen
  • Operators
  • Bibliografieën
De belangrijkste ideeën die uit de webpairs naar voren kwamen, waren de volgende:

Om te beginnen deelden de deelnemers het feit dat naar een sportplaats of club gaan "al sport" is. Sport begint namelijk al op het moment dat je van huis vertrekt om er te komen: begeleid worden, geholpen worden, een aangepast vervoermiddel hebben en dat de plaats zonder trappen is, enz.

Daarna hebben we gesproken over de stand van zaken in de sportwereld in België voor mensen met een handicap. Dit is heel goed. Er zijn inderdaad meer dan 200 gehandicaptensportteams, er is een betere zichtbaarheid in de media. Netflix heeft bijvoorbeeld een campagne gemaakt over de geschiedenis van de Paralympics. Bovendien zijn er steeds meer duale sporten voor valide en niet-valide mensen.

Daarnaast hebben we de verschillende behoeften van mensen met een handicap in de context van sport besproken. Wij hebben verschillende behoeften vastgesteld: bewegen, nieuwe mensen ontmoeten, grenzen verleggen, de gezondheid op peil houden, stoom afblazen, nieuwe sensaties ontdekken en weten hoe samen te werken en in een team te werken.

Daarnaast werden de obstakels besproken die in de sportwereld worden ondervonden. Er is een groot gebrek aan verschillende fundamentele zaken: gebrek aan informatie, gebrek aan diensten en vervoer, gebrek aan diversiteit in de sport, gebrek aan toegankelijkheid van sportfaciliteiten. Daarbovenop komt nog een financiële beperking.

Tenslotte hebben wij verschillende oplossingen voor deze problemen:

Voorlichting en bewustmaking inzake gehandicaptensport
Bijhouden van een dagboek van voorgestelde sportactiviteiten per categorie
Boeken en video's over het onderwerp voorstellen
Een adresboek van alle toegankelijke clubs
Follow-up, hulp en advies bieden aan sportclubs om zich aan te passen en meer inclusief te zijn
Aangepaste sportlocaties (voetbalstadions, concertzalen, enz.)
Dankzij deze mindmap weten wij waar wij onze projecten en activiteiten van de vereniging op moeten richten. Het is met name door dit soort uitwisselingen dat wij mensen met een handicap in staat stellen zich uit te drukken.

Wij zijn ervan overtuigd dat collectieve intelligentie ons verder brengt dan onze grenzen en onze perceptie van de werkelijkheid en wij danken u voor deze rijke uitwisseling.