Naar inhoud

Werkgelegenheid: de "Jeugdgarantie" wordt de "Jongerenovereenkomst".

Het Youth Commitment Contract vervangt vanaf 1 maart 2022 de Jeugdgarantie.

Deze nieuwe regeling is bestemd voor jongeren van 16 tot 25 jaar, of 29 jaar in geval van een handicap. Meer bepaald richt ze zich tot jongeren die geen school of opleiding volgen en die moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot duurzaam werk.

Het doel is om in 2022 400.000 mensen te ondersteunen, wat overeenkomt met het dubbele aantal begunstigden van de Jeugdgarantie in 2021.

Wat is het contract voor de inzet van jongeren (CEJ) concreet?

  • de CEJ garandeert ondersteuning met 15 tot 20 uur activiteiten per week (opleiding, sociale acties, werkervaring, enz.)

  • het CEJ duurt 12 maanden en kan uitzonderlijk worden verlengd tot 18 maanden.

  • het CEJ kan worden aangeboden door de Pôle emploi agentschappen en de Missions locales

Meer informatie vindt u op deze website.