Naar inhoud

Actie 88: Preventie tot een managementvereiste maken en collectieve waakzaamheid betrachten

Bij de dagelijkse organisatie van het werk moet de plaatselijke manager rekening houden met de bijzondere situatie van elke persoon en ervoor zorgen dat de organisatie van de arbeidstijd wordt aangepast aan de gezondheid van de gehandicapte werknemer.

Actie 89: Voortzetten van bewustmakingsactiviteiten en versterken van daarmee verband houdende oplei

Deze maatregel bestaat uit voortdurende inspanningen om het personeel bewuster te maken en om de opleiding van HR-managers en administrateurs op het gebied van gehandicaptenvraagstukken en de hun ter beschikking staande integratie-instrumenten te versterk