Naar inhoud

Motorische beperking

Motorische beperking

Motorische stoornissen omvatten alle stoornissen die kunnen leiden tot een gedeeltelijke of volledige beperking van de motorische vaardigheden, met name van de bovenste en/of onderste ledematen (moeilijkheden bij het bewegen, het vasthouden of het veranderen van houding, het oppakken of hanteren van voorwerpen, het maken van bepaalde gebaren).

Naar schatting leven meer dan een miljard mensen met een of andere vorm van handicap, wat neerkomt op ongeveer 15% van de wereldbevolking (op basis van de bevolkingsschattingen voor 2010). De World Health Survey schat dat 110 miljoen mensen (2,2%) zeer ernstige functionele problemen hebben, terwijl schattingen van de mondiale ziektelast spreken van 190 miljoen mensen (3,8%) met "ernstige handicaps"

Wat zijn de belemmeringen die bijdragen tot invaliditeit? Ontoereikende beleidsmaatregelen en normen, negatieve attitudes, Ontoereikende dienstverlening: problemen bij de dienstverlening, ontoereikende financiering, gebrek aan toegankelijkheid, gebrek aan overleg en participatie.

Opleiding
le ven. 13 octobre 2023

VORMING: 'GEEN TABOE: PRATEN OVER VRIENDSCHAP EN RELATIES'

  “Taboe rond seks en relaties bespreekbaar maken” “In de instelling waar ik verbleef, kwamen seks en relaties nooit ter sprake. Terwijl iedereen nood heeft aan vriendschap en warmte. Via de hulp van Onafhankelijk Leven en een subsidie van Samen
Sport
le sam. 26 août 2023

Evenement Engie - Memorial Van Damme

Het evenement duurt van 13.30 tot 16.30 uur.Er wordt een recreatieve wedstrijd georganiseerd voor atleten met een verstandelijke beperking, evenals een estafette tussen atleten met een lichamelijke/visuele beperking en valide atleten. Er zijn ook andere
Conferentie
le lun. 26 juin 2023

OOK WIJ boekvoorstelling

De boekpresentatie zal plaatsvinden op maandag 26 juni van 19:30 tot 21:30 uur in Brugge. Om deel te nemen, kun je je inschrijven via info@tspelopdewagen.be."OOK WIJ" is een boek dat is samengesteld door Sofie, Brent en Lucas, waarin ze 15 getuigenissen
Conferentie
le mer. 31 mai 2023

Info en gespreksavond inclusief onderwijs

Tijdens de bijeenkomst kunnen geïnteresseerden zich laten informeren en met elkaar in gesprek gaan over inclusief onderwijs. Alle kinderen hebben het recht op onderwijs, inclusief kinderen met een handicap. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ouders

Bibliografieën

Lijst van de producten1301
Lijst van de diensten2

ZSG Antwerpen

ZSG Antwerpen is een centrum voor de behandeling van seksueel geweld in Edegem.Het heeft tot doel in een vertrouwelijke en zorgzame omgeving steun, begeleiding en doorverwijzing te bieden aan alle slachtoffers van seksueel geweld, ongeacht hun leeftijd, (...)
Modifié le  02.05.2023

ZSG Limburg

ZSG Limburg is een centrum voor de behandeling van seksueel geweld in Genk.Het heeft tot doel in een vertrouwelijke en zorgzame omgeving steun, begeleiding en doorverwijzing te bieden aan alle slachtoffers van seksueel geweld, ongeacht hun leeftijd, (...)
Modifié le  02.05.2023