Productomschrijving

Wesi Report

Beschrijving
Wesireport is een webapplicatie gebaseerd op de detectie en interpretatie van "zwakke signalen" om te voorkomen dat werknemers in kwetsbare situaties (mentale handicap, autisme, inburgeraars, enz.) afhaken.
Het instrument maakt het mogelijk een band met een werknemer te onderhouden en zijn of haar situatie op lange termijn te volgen. De hulpverlener krijgt een waarschuwing als de situatie verslechtert en kan preventief ingrijpen om het risico van een conflict in het bedrijf te bezweren.

Het instrument is bedoeld om de trajecten van eenieder die zich in een situatie van integratie bevindt, veilig te stellen; er moet een referentiebegeleider worden aangewezen om het instrument te kunnen toepassen. De gebruiker is een persoon in een fragiele situatie. De ondersteunende persoon is een professionele integratie referent (een vereniging) maar kan ook een job referent zijn in een bedrijf of een familie die het systeem wenst op te zetten
De belangrijkste gebruiker is de werknemer en er kunnen derden zijn die de informatiestroom voeden door ook vragen over de situatie van de betrokken werknemer te beantwoorden. Deze derden kunnen een collega, een werkgever, een teamleider enz. zijn.

De werknemer beantwoordt regelmatig eenvoudige en algemene vragen. Deze vragen zijn gericht op "zwakke signalen". Zij bestaan standaard, maar kunnen ook door het ondersteunend personeel worden geconfigureerd. De antwoorden worden verzameld en verwerkt. Deze informatiestroom wordt geïnterpreteerd om een statusindicator te voeden en te variëren. Wanneer deze indicator een alarmdrempel nadert, wordt een bericht naar de verzorger gestuurd met het verzoek de situatie aan te pakken.
Bij de ontwikkeling ervan zal Wesireport een beroep doen op artificiële intelligentie om het voorspellend gedrag van de toepassing te verbeteren. Wesireport zal als hulp bij beslissingen en acties elke waarschuwing kunnen verfijnen en zo meer gerichte en geoptimaliseerde actie mogelijk maken.

Het door Wesireport ontwikkelde concept is gebaseerd op de detectie en interpretatie van zwakke signalen. Het opsporen van een tendens, het anticiperen op een verandering via aanwijzingen die, afzonderlijk beschouwd, eerder onbeduidend zijn, maar die, wanneer zij worden samengevoegd en geanalyseerd, ernstige aanwijzingen kunnen geven over de afloop van een situatie. Dit begrip is nog steeds niet goed gedefinieerd; het is gebruikelijk in de marketing of de geopolitiek, maar wordt niet gebruikt in de menswetenschappen en de sociale wetenschappen. Wesireport staat voor de uitdaging om de professionele insluiting van kwetsbare personen doeltreffender en duurzamer te maken door te vertrouwen op de bijdrage van zwakke signalen.

Marque/Distributeurs

* Vidéos