SAPHAM

vzw

Info

Place des Barricades 1
1000 Bruxelles
België
02 504 90 10

Modifié le  18.03.2022

Beschrijving

De missie van SAPHAM:
Het ondersteunen van mensen (kinderen, jongeren of volwassenen) met een verstandelijke beperking met het oog op inclusie, evenals hun gezinnen. Een multidisciplinair ondersteuningsteam bestaande uit maatschappelijk werkers, gespecialiseerde opvoeders, een sociaal verpleegkundige, een logopediste, psychologen, kinderverzorgsters, enz.
De SAPHAM zorgt voor een goede doorstroming van nuttige informatie en bevordert een actieve samenwerking met de persoon die wordt gevolgd.