UCCLE SAINT-JOB

Info

Chaussée Saint-Job 548
1180 Bruxelles
België
02 374 30 09

Modifié le  22.03.2022

Beschrijving

Deze dienst, die door de COCOF wordt gesubsidieerd, beoogt steun te verlenen aan 12 volwassenen. Ukkel Sint-Job wil haar begunstigden helpen onafhankelijker te worden en biedt ook begeleid wonen aan voor 3 personen.

Voor wie is het?
De Service d'Accompagnement Uccle St-Job richt zich tot volwassenen met een lichte mentale deficiëntie met een dubbele diagnose die meer autonomie wensen te verwerven