Sociaal en burgerlijk leven Sociaal en burgerlijk leven

Sociaal en burgerlijk leven

Het sociale en burgerlijke leven zit vol uitdagingen. Het beheer van de openbare ruimte, de wetten, verordeningen en decreten die door de gemeenten, gewesten en gemeenschappen zijn goedgekeurd, of de maatregelen voor integratie zijn allemaal bronnen van debat. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, zijn rechten kan doen gelden of besluiten kan aanvechten die weinig of geen rekening houden met toegankelijkheids- en integratiekwesties.