Naar inhoud

Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG)

Wat kan een ZSG bieden?

De Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) zijn diensten waar elk slachtoffer van seksueel geweld terecht kan voor uitgebreide zorg.

Dit omvat een medisch, psychologisch en forensisch onderzoek, het indienen van een klacht en een medische en psychologische follow-up tijdens het herstelproces.

Deze zorg wordt geboden door speciaal opgeleide forensische verpleegkundigen, die samenwerken met specialisten zoals gynaecologen, psychiaters, spoedartsen, enz.

De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt deze uitgebreide zorg aan voor alle slachtoffers van seksueel geweld.

Zie https://www.seksueelgeweld.be voor adressen, contactgegevens en bereikbaarheid van het ZSG.

Informatie over de wetgeving

Het ZSG (Zorgcentra na Seksueel Geweld) valt onder het Verdrag van Istanbul inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, dat op 14 maart 2016 door België is bekrachtigd en op 1 juli 2016 in dat land in werking is getreden.
Modifié le  02.05.2023

Diensten 2

ZSG Antwerpen

ZSG Antwerpen is een centrum voor de behandeling van seksueel geweld in Edegem.Het heeft tot doel in een vertrouwelijke en zorgzame omgeving steun, begeleiding en doorverwijzing te bieden aan alle slachtoffers van seksueel geweld, ongeacht hun leeftijd, (...)
Modifié le  02.05.2023

ZSG Limburg

ZSG Limburg is een centrum voor de behandeling van seksueel geweld in Genk.Het heeft tot doel in een vertrouwelijke en zorgzame omgeving steun, begeleiding en doorverwijzing te bieden aan alle slachtoffers van seksueel geweld, ongeacht hun leeftijd, (...)
Modifié le  02.05.2023