Naar inhoud

APEDAF

Een vereniging van ouders van dove en slechthorende kinderen, erkend door de Dienst Permanente Educatie van de Federatie Wallonië-Brussel sinds 1984.

vignette de l'association
APEDAF is een vereniging van ouders van dove en slechthorende kinderen, die is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk.
Sinds de oprichting 44 jaar geleden, creëert de vereniging de banden en instrumenten die ouders van dove en slechthorende kinderen en hun families nodig hebben om hun rechten te verdedigen en bij te dragen aan de ontwikkeling van dove kinderen en hun families door de opkomst van een meer inclusieve maatschappij te bevorderen. Dit wordt bereikt door middel van drie belangrijke actiegebieden: ondersteuning van ouders, educatieve ondersteuning en bewustmaking van het grote publiek.

Descriptie

Doelstellingen
Ondersteuning van ouders
Dit is gebaseerd op een verscheidenheid aan projecten, zoals sociale en psychologische ondersteuning voor ouders, de ouderrelaydienst, gezinsbijeenkomsten, miniconferenties, colloquia, enz.

Onderwijsondersteuning voor dove en slechthorende kinderen in het reguliere onderwijs
Meer dan 50 kinderen worden opgevolgd door APEDAF in de Federatie Wallonië-Brussel.


Bewustmaking van het publiek
APEDAF produceert een groot aantal educatieve boeken en brochures over doofheid, evenals bewustmakingscampagnes om een beter begrip van het verschil te bevorderen. Op deze manier draagt de vereniging bij aan een eerlijkere, meer democratische en meer zorgzame samenleving. Dankzij deze acties kunnen dove en slechthorende kinderen als volwassenen burgers van verandering worden.

Verwelkomen, ondersteunen en luisteren naar alle families die te maken hebben met doofheid
Onderlinge hulp ondersteunen en aanmoedigen
Ouders van dove kinderen vertegenwoordigen in contacten met professionals, overheidsinstanties en de maatschappij in het algemeen
Bewustwording creëren bij de relevante autoriteiten en het grote publiek
Informeren en verspreiden van educatief, sociaal en medisch nieuws over doofheid
ontmoetingen en contacten tussen ouders van dove kinderen vergemakkelijken
De integratie van dove kinderen in gewone scholen mogelijk maken (onderwijsondersteuningsdienst)
Een culturele dimensie combineren met de medische en sociale zorg voor doofheid.
Waarden
APEDAF heeft respect altijd centraal gesteld. Respect voor de ouders, hun rol en hun keuzes zijn en blijven de fundamentele waarden waaraan wij het meest gehecht zijn.

Meer dan een vanzelfsprekendheid, vinden we het essentieel dat elke ouder en elk gezin dat lid is van de vereniging zich gesteund en begeleid voelt op het pad dat ze gekozen hebben, in overeenstemming met de opvattingen en waarden die hen dierbaar zijn.

Contactpersonen :
Picardiestraat 43 - 1140 Brussel (Evere)
Tel: 02 / 644.66.77
GSM: 0472/58.82.13
E-mail : info@apedaf.be
Rekeningnummer IBAN : BE02 0010 6356 0540 / BIC : GEBABEBB