Naar inhoud

Communicatie software

Software voor face-to-face communicatie


VOOR WIE
De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden met het onderhouden en gebruiken van communicatiemiddelen en/of -technieken

WAT
Het bedrag van de tussenkomst van de AViQ is beperkt tot :
Communicatiesoftware: 1.200,00 euro plus BTW.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) bij het onderhouden en gebruiken van communicatiemiddelen en/of -technieken.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- De Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een Belgische onderdaan of gedurende vijf jaar zonder onderbreking in Franstalig Wallonië hebben gewoond;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient;

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 4.5 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ