Naar inhoud

European Council of Autistic People (EUCAP)

Europese Raad van mensen met autisme (EUCAP)

De European Council of People with Autism is een overkoepelende organisatie voor nationale en regionale autisme-geleide organisaties in Europa. De meerderheid van de leden van onze lidorganisaties, evenals alle gekozen vertegenwoordigers in onze Raad van Bestuur, zijn mensen met autisme. EUCAP wil het welzijn van mensen met autisme in Europa bevorderen door directe deelname van mensen met autisme aan het publieke debat, door netwerken en betrokkenheid bij besluitvormingsorganen, door samenwerking met onderzoekers en instellingen die onderzoek financieren en door het ondersteunen van grensoverschrijdende samenwerking tussen mensen en groepen met autisme.