Naar inhoud

Financiële steun voor een brailleprinter

Een slagapparaat dat tactiele punten op dik papier creëert, waardoor geschreven documenten toegankelijk worden voor slechtzienden.

VOOR WIE
Mensen met een erkende beperking die ernstige moeilijkheden hebben met schrijven (minimum kwalificatiecode 3).

WAT
Een financiële bijdrage van het AViQ die beperkt is: EUR 3.400,00 plus BTW voor de aanschaf van een brailleprinter.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- De Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of 5 jaar ononderbroken in Franstalig Wallonië wonen;
- Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.


SPECIFIEKE VOORWAARDEN
De aanvrager moet ernstige moeilijkheden hebben (minimum kwalificatiecode 3) om te schrijven.

WETTELIJKE VERWIJZINGEN
Bijlage 82, punt 4.3 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Uw regionale AVIQ-kantoor.