Naar inhoud

Financiële steun voor een mobiele telefoon met geïntegreerde fax

Een telefoon met geïntegreerde fax is gewoonlijk een telefoontoestel, zoals een handset of een bureaustation, dat verschillende functies kan uitvoeren, waaronder een faxdienst.

VOOR WIE
Erkende mensen met een handicap die ernstige luisterproblemen hebben.

WAT
Een financiële bijdrage van het AViQ die beperkt is tot : EUR 150,00 plus BTW voor een mobiele telefoon met geïntegreerde fax.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- Belg zijn of gelijkgesteld zijn met een Belg of 5 jaar onafgebroken in Franstalig Wallonië wonen;
- Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.


SPECIFIEKE VOORWAARDEN
De aanvrager moet ernstige moeilijkheden hebben (minimum kwalificatiecode 3) om te kunnen luisteren.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 4.4 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek inzake sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Uw regionaal AVIQ-kantoor.