Naar inhoud

Financiële steun voor een systeem van radiofrequentieoverdracht

Luisterhulpmiddelen voor mensen met gehoorverlies, met behulp van een draadloze geluidszender.

VOOR WIE
Erkende mensen met een handicap die ernstige luisterproblemen hebben.

WAT
Een financiële bijdrage van de AViQ die beperkt is tot : EUR 2.521,00 plus BTW voor een radiofrequentietransmissiesysteem (draadloze geluidszender).

ALGEMENE VOORWAARDEN
- De Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of 5 jaar in Franstalig Wallonië wonen;
- Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.


SPECIFIEKE VOORWAARDEN
De aanvrager moet ernstige moeilijkheden hebben (minimum kwalificatiecode 3) om te kunnen luisteren.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 4.4 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek inzake sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Uw gewestelijk AVIQ-kantoor.