Naar inhoud

Inclusief verhalend werken met mensen met een verstandelijke beperking

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is sterk in beweging.

Steeds meer mensen met een beperking verruilen de
instelling voor een plaats in de lokale gemeenschap. Daardoor worden
zij uitgedaagd om een eigen netwerk uit te bouwen en te integreren
in hun nieuwe leefomgeving. Tellen ze werkelijk mee als volwaardige
burgers? Is er een luisterend oor voor hun verhaal? Blijft het, met alle
goede bedoelingen, opnieuw bij ‘zorgen voor hen’ of ontstaat er ook een
‘leven met elkaar’?
Inclusief verhalend werken is bedoeld als oefenplaats, vrijplaats of ‘tussenruimte’
voor maatschappelijke integratie. Het is een plek waar projectpartners
zichzelf kunnen uitdrukken en wederkerige relaties aangaan.
Bij inclusief verhalend werken volstaat het niet om een levensboek
te maken of een biografische paragraaf in te vullen. Mensen met
een verstandelijke beperking nemen het narratief project en de sociale
actie die erop volgt zelf mee in handen. Dit boek nodigt professionals en
beleidsmakers uit om hun visie en hun praktijk rond levensverhalen te
verbreden en te verdiepen. Het geeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen
binnen Disability Studies en Inclusive Research. Het biedt concrete
handvatten om zelf inclusief verhalend aan de slag te gaan.

Voor meer informatie klik hier.