Naar inhoud

Laptop

De AVIQ kan financiële steun verlenen voor de aanschaf van een laptop


VOOR WIE
De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) met luisteren.

WAT
Laptop: EUR 500,00 plus BTW, waarvan EUR 50,00 plus BTW voor printer, scanner, printer/scanner

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) om te luisteren;
- De aanvrager moet dit rechtvaardigen door gebruik op de school.
Aanvragers jonger dan 25 jaar die niet meer leerplichtig zijn, moeten een door de Federatie Wallonië-Brussel erkend attest van deelname aan het gewoon hoger onderwijs voorleggen;

ALGEMENE VOORWAARDEN
- De Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een persoon van Belgische nationaliteit of 5 jaar in Franstalig Wallonië hebben gewoond;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 4.4 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek inzake sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AviQ