Naar inhoud

Leesmachine

Met leesapparaten kunnen mensen met een beperking zelfstandig gedrukte documenten lezen via OCR en spraaksynthese.


VOOR WIE
De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) met lezen.

WAT
Leesmachine: 2.580,00 euro plus BTW.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) met lezen.
- De aanvrager moet aantonen dat hij/zij geen computer met scanner en schermlezer gebruikt.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- Belg zijn of gelijkgesteld zijn met een Belg of 5 jaar in Franstalig Wallonië wonen;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 4.2 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ