Naar inhoud

Softwareondersteunend product voor touchscreencommunicatie

Elektronisch apparaat voor directe communicatie.


VOOR WIE
De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden met het onderhouden en gebruiken van communicatiemiddelen en/of -technieken.

WAT
Het interventiebedrag van de AViQ is beperkt tot :
Touch screen communicatiehulpmiddel met software: EUR 10.000,00 plus BTW.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) bij het onderhouden en gebruiken van communicatiemiddelen en/of -technieken.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld zijn met een Belgisch onderdaan of sinds vijf jaar zonder onderbreking in Franstalig Wallonië wonen;
- gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient;

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 4.5 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE CONTACT OPNEMEN
Het agentschap AViQ